Tisztelt Cím!

Örömmel értesültem arról, hogy szeptember 18-19-én Pécsett: “középpontban a fogyatékkal élő művészek” találkozója, bemutatkozója volt. Annak viszont nem örültem, hogy az Önök által megjelentetett cikk ötletgazdának, Gaudy Babette művésznőt jelöli meg. Ez ellen szeretnék tiltakozni, mert valótlan állítás. Az ötletgazda nem ő, hanem a tatabányai Adamecz László, a KEM Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány, mozgássérültek Humanitás Klubjának vezetője (és még számos funkció birtokosa és munkálkodója )volt. Magam 1991 őszétől, ’99-ig voltam az Alapítvány vezetője, ott és ez alatt az idő alatt volt az első ilyen jellegű fesztivál, Art ’92 címmel. Végig lehetett kísérni mindhárom napot Józsa Teréz remek tudósításával és Adamecz László zárócikkével. Bemutatkoztak a képzőművészek, vers- és prózamondók, énekesek, füttyművészek és hangszeres zenészek, az ország minden részéről, de még külföldiek is versenyeztek. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének elnöke, dr. Chikán Csaba az alábbiakat írja egy “Állásfoglalás”-ában: “Adamecz László kitűnő szervező, ő koordinálja és irányítja a mozgássérült emberek tanulmányi ösztöndíjának odaítélését, a mozgássérült művészeket segítő alkotói ösztöndíj elbírálását, a mozgássérült alkotók nyári táborozását, nevéhez fűződik a hazai mozgássérült emberek százait megmozgató ART ’92 Kulturális Fesztivál megrendezése. Már elkezdte az 1994. évi nemzetközi Kulturális Fesztivál előkészítő munkálatait. Közreműködik mozgássérültek számára kiállítások, fellépési lehetőségek kimunkálásában.” Hagy idézzek saját a ZeneSzó 2002, 10.  és a 2006. 4. számában megjelent cikkemből: “Immár hatodszor került sor egy egészen különleges rendezvényre Tatabányán, október 26-án (2002.G.M.)…a fogyatékossággal élő emberek VI. Országos Kulturális Fesztiválja.” “A KEM Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány rendezésében zajlott ez a minden szívet és az országot megmozgató verseny, találkozó. Itt mindenki példát kapott az optimizmusból, az élni akarásból, de legfőképpen a szeretetből. És ezzel természetesen, nem csökken az a művészi teljesítmény sem, amit a fogyatékossággal élő emberek mutatnak a nagyérdeműnek…” És Adamecz Lászlóról a”A zene gyógyító hatása” című  előadásomból és cikkemből: “…rájött arra, hogy az önsajnálat csak fokozza a betegségét…Sorstársakból klubot szervezett, ami az idők folyamán alkotókörré fejlődött, s 1992 óta kétévenként, országos művészeti fesztivált tartanak…” Tisztelt cím! Nem akarom Gaudy Babette érdemeit vitatni, de ami nem igaz, azt nem lehet szó nélkül hagyni. Nem “csupán” Adamecz úrnak a kezdeményező fáradozását akarom kiemelni, de azokkal szemben sem lehetünk igazságtalanok, akik a megyékben dolgoznak e rendezvény sikerén már hosszú, hosszú évek óta. Vajon, ha nem lett volna előzménye a pécsi találkozónak, akkor is olyan szép számmal jöttek volna össze a fogyatékkal élő sérültek?  Valóban örülni kell annak, hogy Pécsett, Európa jelenlegi Kulturális Fővárosában ilyen rendezvény van ekkora érdeklődés közepette, de az ötletadókat és évtizedek óta munkálkodókat nem szabad sárba tiporni. Jó néven venném a helyreigazítást, üdvözlettel:

Dr. Gerzanics Magdolna

Levelemre az alábbi választ kaptam:

Tisztelt nézőnk,

Köszönöm levelét

Gaudy Babette különböző műsorainkban szerepelt, így került fel a neve honlapunkra.

Ezt a válaszlevelet tájékoztatásul küldöm azok a műsorok a főszerkesztőinek, amelyekben a hölgy neve felbukkant

Tisztelettel,

Németh Árpád

főszerkesztő