A másik örvendetes szép ünnep dr. Várnai Ferencé, aki ugyancsak a napokban élte meg háromnegyed százados születésnapját. Nagyon gazdag életútja volt eddig, és hála Istennek, ereje teljében van, így várhatóan, még nagyon sok zeneművel, szakkönyvvel, és népdalgyűjtéssel örvendezteti meg hallgatóit, olvasóit és azokat, akik az általa szervezett népzenei találkozók részvevői.


Dr.Várnai Ferenc sokoldalú tevékenységet vállal magára tehetségénél és tudásánál fogva. Művei, népdalfeldolgozásai a legnagyobbak közé sorolják őt. Szűkebb pátriájának zenetörténetét, és az országos jeles évfordulókat is figyelembe véve, pontos, hiteles tanulmányok alapján, méltó zenei életrajzokat, emlékezéseket ír, De fontos, hézagpótló könyvei pl. a „Zenei Napló” című – CD-mellékletes –, „A magyar zene történetéről a honalapítástól a XIX. század végéig című ugyancsak CD-vel gazdagított kiadványa. Éneklő csoportok számára nélkülözhetetlen a „Szivárványos az ég alja” c. „Életmű kötete”,.

Sokat foglalkozott a Baranyába került moldvai dalosokkal és a nemzetiségi zenével. Itt feltétlenül meg kell jegyezni, hogy sajnos, ma Magyarországon igazi tudományossággal a magyar, az „Ungarndeutsch”, a szláv népdalok és népzenékhez egyaránt értő szakembert nem nagyon találunk, amióta dr.Manga Jánost elvesztettük. Várnai dr. mindebben folyamatosan és kitűnő szaktudással tevékenykedik. Istápolja a fúvószenét és zenészeket. Arról nem is szólva, hogy szívügye a gyermekek zenei nevelése is.

Isten éltesse egészségben még sokáig, maradjon ilyen alkotásra kész, és segítse a népzene megmaradását a jövő számára is őrizendő értéknek..

Számos művéből és gyűjtéséből álljon itt egy kevés, csemegéül dr. Várnai Ferenc Fények és felhők c. alkotásaiból:

[audio:http://gerzanics.hu/files/2011/03/13-Titel-13.mp3|titles=13 – Titel 13|autostart=yes] [audio:http://gerzanics.hu/files/2011/03/24-Titel-24.mp3|titles=24 – Titel 24] [audio:http://gerzanics.hu/files/2011/03/25-Titel-25.mp3|titles=25 – Titel 25]