Országszerte zajlanak a Szövetség 2 éves ciklusainak IX. elődöntői. 2011. június 25-én Budakeszin volt az ünnepélyes alkalom. A vendéglátó a település népdalköre volt, Kiss Csongor Áronné vezetésével.

10 csoport, illetve szólista vett részt e nemes vetélkedőn, igen-igen magas színvonalon. Ennek bizonyítéka, hogy 9 aranyfokozat született ezen a szép szombati napon. Az egyetlen ezüst sem lebecsülendő, hiszen ők még nem régen énekelnek együtt, szükségük van a folyamatosságra, a sok- gyakorlásra és a szakma jó szándékú, építő bírálatára.

Az „aranyosak” közül is ki kell emelni a helybelieknek, tehát a Budakeszi Népdalkörnek és a szentendrei Filibili Népdalkörnek a szereplését. A csoport minden egyes tagja alkalmas a szólóéneklésre. Talán nem véletlen! A legtöbbjük óvónő, s így munkájukkal függ össze, hogy szépen énekeljenek. A magas hangok is kidolgozottak, tiszták, fényesek voltak. Ma, amikor pl. a tanítónőket zenei alkalmassági felvételi nélkül iskolázzák be a pedagógusképző intézményekbe, külön érték e két csoport tiszta éneklése. Ez biztosíték arra, hogy a rájuk bízott gyermekek ismerni és szeretni fogják a népdalokat.

De ha az óvónők 2 csoportja ekkora elismerést kapott, akkor nem mehetünk el szó nélkül a budapesti Aranypacsirták kis énekesei mellett sem. Dalválasztásuk nagyszerű volt, életkoruknak megfelelő. Látszott, hogy tanárnőjük sokat és szeretettel foglalkozik velük, példamutatóan tisztán énekelnek.

A rendezvényt a remek előkészítés és a nyugodt légkör jellemezte. Az Erkel Ferenc Művelődési Központ nem először látja vendégül a Vass Lajos Népzenei Szövetség csoportjait, énekeseit.

Köszönjük a Háznak és a Kiss Csongor Áron házaspárnak, hogy ilyen odaadó lelkiismeretességgel gondozták a rendezvényt.

A zsűri feladatát Nagy László, a V.L.Nz.Sz. egyik elnökhelyettese és e sorok írója látta el.