„ A népzene nem csak egy lepréselt virág, hanem élet is.”
Lajtha László

A szlovákiai Nagyabony község népdalosai,citerásai ünnepelni gyűltek össze 2012. november 17-én. A 30. évfordulót nemcsak a dalosok, hanem ahogy egy nagy családban illik, vendégeikkel közösen, felfokozott hangulatban ünnepelték. A rendezvényt a délelőtti gyermekműsor indította, Csintalankodó címmel, ahol az óvodások, kisiskolások ismerkedtek a népi gyermekjátékokkal, dalokkal és ízelítőt kaptak a táncház hangulatából is. Alaplépéseket, rövid karikázókat tanulhattak, gyakorolhattak a népdalkör citerásaival és Moravek Bernadettel, a dunaszerdahelyi Dunaág táncegyüttes tagjával. /A kis létszámú gyermeksereg „ csintalankodása” nem volt az igazi/.

A koradélután kezdődő gálaműsort az ünnepeltek rövid beköszöntő éneke után, a község polgármestere, Bödők Mária nyitotta meg, méltatva a népdalkör faluközösségre gyakorolt jótékony hatását. A népdalkör munkáját jelentős támogatással köszönte meg, a hosszú évtizedeket összefoglaló alkalomra elkészült CD felvételhez hozzájárulva. A megszólított vállalkozók is nagy segítséget nyújtottak az ünnepség és a hanghordozó megjelenéséhez.

Méltán nevezhetjük a gálaműsort a népzene ünnepének, hiszen élővé vált a hagyomány, népdalkincsünk az énekesek ajkán. A sokéves barátság itt teljesedett ki, az Écsről, Budakesziről, Ásványráróról, Nyúlról, Győrújbarátról , a messzi Tállyáról és a felvidéki- hazai – Béke községből hozott szebbnél- szebb dalok, köszöntők felmelegítették a hallgatók szívét. A Csemadok helyi szervezete mellett működő Csillagfürt népdalkör és citeraegyüttes zárta a gálaműsort. CD felvételük anyagából két népdalcsokorral debütált- ami időszűke miatt csak pici szeletet mutatott gazdag népzenei anyagukból. Az eltelt évek alatt kicserélődött a dalos tagság, részben kiléptek, sajnos, volt aki örökre eltávozott, megemlékeztek róluk. A helyi temető nagy keresztjénél, a délelőtt folyamán megemlékező csokrot helyeztek el, hiszen sok őse, családtagja volt a mai énekes gárdának. Az ő lelkesedésük, népdalszeretetük hozta létre ezt a népdalkört. A jelenlegi létszám 22 fő, ebből 6 férfi.

Szó esett sikerekről, hullámvölgyekről, de ezekből kilábalt a csoport. Az ünnepi alkalom inkább az előretekintésé, hiszen a csapat életkora és fiataljai. Az elmúlt év is szép eredményeket hozott: arany besorolás a Bíborpiros szép rózsa, országos vetélkedőn, a gyarapodó citerás tagok-, fellendülést hoztak a csoportnak.

Az alapítók nevében Écsi Erzsébet mondott rövid köszöntőt, de sok régi tag is eljött a szíves invitálásra, Pálmainé Pápai Márta zenetanár is, aki a kezdetekben szakmailag segítette a dalosokat. Itt került sor első hanghordozójuk keresztelőjére, melyet Kovács János mérnök készített.

A hangulatot fokozta dr. Barsi Ernő üzenete, amelyet lánya hozott el és amely a jókívánságok mellett ösztönző és szívet melengető volt. Nem kisebb tetszést váltott ki a Vass Lajos Népzenei Szövetség díszoklevele, amelyet Farkas Márta elnökségi tag adott át az ünneplő népdalkörnek. Sokat köszönhetünk Borsi Ferenc népzenetanárnak, citerásaink képzéséhez nyújtott szakmai segítségért, aki elfoglaltsága miatt nem lehetett jelen. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Ág Tibor, a szlovákiai népdalgyűjtés jeles szakembere és tanítványa, Suszter Éva. Az ő irányításával a műsor és az ajándékozás után, közösen énekelte a nagyszámú nézősereg saját gyűjtését: Volt nékem szeretőm… kezdetű népdalt. A szervezők és segítők jóvoltából mindenki kézhez kapta az Isten áldja meg a magyart… kezdetű népének szövegét, és a közel kétszáz jelenlévő ajkáról felcsendült az üzenet: a dal összetartó ereje átsegít a nehézségeken.

Nagy öröm volt mindenki számára, hogy cserepartnereink – a Tállyai Kővirág Népdalkör – is osztozott a nagyabonyi dalos csoport ünnepében. Velük azután ellátogattak a következő napon Pozsonyba, hogy a szép fővárost ők is megismerhessék.

A népdalkör 30 éves tevékenységét összefoglaló füzet látott napvilágot, a Szlovák Kormányhivatal támogatásával, és szép kiállítás nyílt az évek során összegyűlt relikviákból, oklevelek, emléklapok. Nem utolsó sorban kiadványuk: „Ázik, nem fázik” válogatás kedves dalaikból. A gazdag műsor mellé, jó ízű beszélgetés, éjszakába nyúló közös muzsikálás, énekszó társult.

Azóta is emlegetik a gyönyörű pillanatokat, nézegetik a közös fotókat, hallgatják az ajándék hangfelvételeket, és máris továbbkészülnek a budapesti megmérettetésre, a Vass Lajos Népzenei Szövetség szervezésében megvalósuló Kárpát- medencei Döntőre, és a hagyományos adventi hangversenyre.

A tudósítást a Csillagfürt népdalkör és citeraegyüttes vezetője, Kiss Katalin vetette papírra.

.