Gondolataim Baka Györgyi újabb verseiről

 

A természet sebe

 

Az Istentől elszakadt

emberi lét

a természet sebe!”

 

A csend jelei címmel jelent meg Baka Györgyi harmadik verseskönyve, a Fényfehérben és a Belső zarándok című kötetek után.

A költő Érden lakik, közel a fővároshoz, tapossa hétköznapjait, népművelő és könyvtáros, ám amit mellette alkot, az egyáltalán nem hétköznapi, az fennkölt, gyönyörű, és igen bensőséges.

 

Műveiről, főleg a legutóbbi, harmadik verses kiadványáról nehéz beszélni, mert annyira különleges szóképekkel él, annyira mindenkihez szól, és a kitárulkozás mellett, mégis titokzatos marad.

Éppen ezért, hadd mutassam be a kötet első versét, amelynél szebben nem leplezheti le valaki önmagát, a múltban, jelenben sőt, a jövőre vonatkozóan is:

 

Szabadulás:

Eddig kívül kerestem

szabadságom hasztalan,

most az ego által körbefalazva

találom az anyag áldozatában

 

…kívül levő magát szétosztja

elveszítve; benne lobog mélyen

a gyermekkor fénysustorgású

titkokat őrző akácerdejében”.

 

Györgyi a földön jár? Igen, de átlát a túlvilágra is. Vajon mennyire könnyebbül meg élete nehézségeitől, amikor „Belső zarándok”-útjairól visszatér?

…”föladtam rég a támadást a védekezést csak lélegzem a lét ölében

szavaim csenddé szövi a szél…”

A verseket végig áthatja az a kérdés-válasz, hogy az ember ne a külvilágban keresse létének értelmét, hanem önmagában. Önmagában, ami által azután kisugárzik a világra, másokra, a mindenségre. Igen, Baka Györgyi kisugárzik, érezni azt is, hogy nem magányos, megtalálta azt az örömöt is, amelyre teljes testi-lelki valóságának szüksége van.

Ma, amikor sokan temetik a könyveket, a lírát még inkább, akkor nagy áldás az érzékeny lelkű, az egyre durvuló világgal dacoló embernek a verseit olvasni, erőt meríteni belőle, keresni és megtalálni önmagunkat költeményei által.

Formailag szabad versek, de megtaláljuk a szonett-formához közelit, a haikut, a különböző – szabálytalan – tercinákat stb.

Baka Györgyit nem lehet skatulyázni, mint ahogy nem lehet témáit, érzései sokféleségét sem summázni.

Csak az ő szavaival lehet megjeleníteni, amit az ember versei olvasása közben vagy után érez:

..Szülessék új látás bennetek,

adjátok oda magatokat egészen

a szeretetben megnyilvánuló

igazság lelkének!…”

Úgy legyen! Karácsonyi ajándéknak is szívemből ajánlom, hiszen a szeretet ünnepét ez igazán megpecsételné.

A könyv a Rím Könyvkiadónál jelent meg (Rím – Pannónia Nyomda, Budapest), a Költői arcélek sorozat 19. köteteként, Madár János sorozatszerkesztő gondozásában. Tel.: 06/70-617-0684

 

E-mail: madarjanos48@gmail.com

 

Baka Gyorgyi - cimlap

 

Dr.Gerzanics Magdolna

www.gerzanics.hu