nav-left cat-right
cat-right

Isaszegen ünnepelnek

Öröm a népdal, népzenét szeretők táborában, hogy egyre gyakrabban találkozunk olyan csoportokkal, ahol már több évtizede énekelnek, zenélnek együtt. Ha belegondolunk, akkor rájövünk, hogy a pávamozgalommal, illetve Vass Lajossal kezdődött az az időszak, amikor ez a nagyszerű ember megénekeltette az országot, és ezzel elindította a népdalkörök megalakulásának igényét és lehetőségét. Így van ez az Isaszegi Asszonykórus esetében is; 40 esztendő! Ha azt mondom, ennyi idő akkor is szép, ha egy életről, egy emberről, netán házasságról van szó, na de csoport esetében, ez igazán különlegesen dicsérendő és követendő együttélés. Erről a városkáról egyébként is el kell mondani, hogy hihetetlenül gazdag kulturális életük van. Nem véletlen, hogy a születésnapját ünneplő Asszonykóruson kívül, de vele egyetértésben működik a híres Csata Táncegyüttes, a Csatangoló Táncegyüttes, a Gaudium Carminis Kamarakórus, tisztelve és segítve egymás sikereit. Mindannyian tudjuk, hogy a történelmi események már hosszú idő óta meghatározzák a városka rangját, mert az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc „Tavaszi hadjáratának” híres és dicső isaszegi csatájára mindenki büszke. Hogy hány rendezvényük van, megszámlálni is alig lehet. Nézzük a nemzeti, illetve a naptárhoz, az emberi élethez kötött szokásokat: Április 6-án hatalmas katonai és népi hagyományokat elevenítenek föl, amikor is a város apraja, nagyja díszfelvonuláson és hatalmas csatabemutatón vehet részt. De a történelmi emlékezések természetesen, már márciusban megkezdődnek, az előbbiekben említett áprilisit, végül az októberi szomorú megemlékezés zárja. És voltaképpen nem is lehet igazán elválasztani, a magyarság korábbi évszázadaiban történteket a népi hagyományoktól, de akár az emberi élettel kapcsolatosan kialakult formáktól sem, hiszen bizonyos ponton összemosódnak ezek. Mert van májfadöntés, Szent Iván Éji Tűzugrás, Puszták népe Lovasviadal, Szent István Király és az Új Kenyér Ünnepe, Isaszegi Művészeti Napok, és a Szüreti Vigalom után, már csak az Adventi Készülődés következik. De sok esetben még a lakodalmakban is őrzik a múltat, a szépet, az értékes szokásokat. Mindez annak a bizonyítéka, hogy Isaszegen széppé, teljessé teszik életüket és vigyáznak arra, hogy mindezt tovább adják az ifjúságnak.   Ha bárki ellátogat ezekre a rendezvényekre, meggyőződhet arról, hogy már a karonülő babák is az isaszegi hímzéssel díszített ruhákat hordanak. A népviselet maga is az együttélés szép jegyeit hordozza, mert pl. a gondosan hímzett és különlegesen felkötött gyönyörű fejrevalók (kontelek), teljes egészében szláv hatást mutatnak   De mi most kiemelten az Asszonykórusról szeretnénk beszélni. 40 éve, hogy együtt vannak, 40 éve teszik még szebbé, ünnepélyesebbé a város pirosbetűs napjait. A csoport lelke, a mindig vidám, jókedvű, kezdeményező Nagy Jánosné, mindenki Marcsija. Szervezőkészsége, megtartó ereje, a szó legjobb értelmében vett vezér egyénisége szembetűnő. Csoportja tiszteletben tartja és hallgat rá. Ötletei kimeríthetetlenek, társai iránti önzetlen segítőkészsége is példamutató. A dalosok összetartanak, szeretik egymást, és utaznak, utaznak határainkon belül...

Betlehemezzünk megint együtt

Köztudott, hogy az András-nap utáni vasárnapon kezdődik az advent, a várakozás időszaka. Így kapcsolódik össze a természettel együtt élő és az egyéb környezethez tartozó emberek, valamint a vallás, a hit szövevénye. Ilyenkor megkezdődik a lázas készülődés (sajnos, néha csak az ajándékvásárlásban megnyilvánulva), mégis a ráhangolódás az ünnep gyönyörű szép időszaka életünknek. Ilyenkor érdemes a szokásokban körülnézni.

Szüreti vigalom Isaszegen

A híres történelmi emlékkel bíró városka nagy gonddal, körültekintéssel készülődött legkellemesebb összejövetelére, a szüreti mulatságra. Minden ilyen esemény alkalom arra, hogy az emberek pótolják azt, ami a hideg, rideg, elidegenedő világban hiányzik; az egymással való beszélgetés, a szeretet. Sok helyen látunk igyekezetet, szorgalmat e hiány pótlására, valahogy az isaszegi vigasság mégis feltűnő és kiemelkedő volt a hasonló rendezvények közül. Igen hatalmas, átgondolt, szervezett munka volt jellemző, amely zökkenőmentessé tette a varázslatos délutánt és estét.